Polityka prywatności


COOKIES i POLITYKA PRYWATNOŚCI

Operatorem Serwisu pharmazis.pl jest: Madonis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 00005905274 z siedzibą 98-400 Wieruszów, Mesznary 2, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 9970153559, posiadający numer REGON: 363182050, BDO: 000014374

Serwis pharmazis.pl korzysta w plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika pharmazis.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu pharmazis.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pharmazis.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu pharmazis.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu pharmazis.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu pharmazis.pl (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Serwis pharmazis.pl wykorzystuje pliki:

a) sesyjne – są tymczasowe i pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do chwili opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b) reklamowe – są tymczasowe, korzystające w celu obsługi funkcji „remarketing” Google AdWords i pozostają na urządzeniu użytkownika przez przedział czasowy, którego długość jest ustalana w Google AdWords przez operatora Serwisu pharmazis.pl;

Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu pharmazis.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu pharmazis.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pharmazis.pl i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu pharmazis.pl reklamodawców oraz partnerów.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu pharmazis.pl. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator Serwisu nutka-kosmetyki.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu pharmazis.pl.

W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

PARTNERZY

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do Madonis Sp. o.o.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Madonis Sp. z o.o.. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownika serwisu pharmazis.pl należącego do Madonis Sp. z o.o. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Wraz z akceptacją Regulaminu Sklepu Internetowego Klient wyraża zgodę, aby Sprzedawca przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym dla procesu realizacji zamówień oraz dla celów marketingowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Madonis Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.

 

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Madonis Sp. z o.o. opracowała informacje umieszczone w niniejszym serwisie na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie ze swoją wiedzą oraz z należytą starannością. Staramy się na bieżąco rozszerzać i uaktualniać te informacje. Informacje umieszczone w niniejszym serwisie służą jedynie prezentacji Madonis Sp. z o.o. oraz jej produktów. Madonis Sp. z o.o. nie oświadcza jednak ani nie gwarantuje, otwarcie czy w sposób domniemany, że informacje umieszczone w niniejszym serwisie są kompletne i prawidłowe. Prosimy pamiętać, że informacje podane tutaj mogą być już nieaktualne. Zalecamy zatem, by sprawdzili Państwo informacje uzyskane w niniejszym serwisie przed wykorzystaniem ich w jakiejkolwiek formie. Informacje podane w niniejszym serwisie nie zwalniają Państwa z powinności sprawdzenia we własnym zakresie, czy nie istnieją informacje bardziej aktualne, szczególnie dotyczące kart charakterystyki, dostępności produktowej oferty oraz przydatności naszych produktów do zamierzonych procesów i celów. Jeśli potrzebowaliby Państwo informacji lub instrukcji dotyczących naszych produktów lub usług, prosimy skontaktować się z nami bezpośrednio. Użytkownicy niniejszego serwisu oświadczają, że zgadzają się korzystać z niego oraz z treści w nim zawartych na własne ryzyko. Ani Madonis Sp. z o.o. , ani strony trzecie biorące udział w opracowywaniu, tworzeniu lub udostępnianiu niniejszego serwisu nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z dostępu lub braku dostępu do serwisu, z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszego serwisu lub z faktu, że użytkownik serwisu polegał na informacjach w nim zawartych.

 

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z serwisu pharmazis.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.